O mnie

dr Marek JankowskiZ wykształcenia jestem lekarzem, specjalistą dermatologiem-wenerologiem i biologiem molekularnym – wiedza z obu tych dziedzin pomaga mi w przywracaniu zdrowia i piękna skórze moich pacjentów. Zawodowo związany jestem z Kliniką Dermatologii UMK, gdzie uczę dermatologii młodych lekarzy i pełnię funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Farmakologii Skóry.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymałem na podstawie pracy o nowoczesnej metodzie leczenia nowotworów – terapii genowej. Jestem autorem prac naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych (np Experimental  Dermatology). Poza studiami na UMK odbyłem liczne naukowe i kliniczne staże zagraniczne, w tym na berlińskim uniwersytecie medycznym Charite, w Max-Planck-Institut fur Immunbiologie we Freiburgu, w laboratorium Centre National de la Recherche Scientifique w Tuluzie, na austriackim uniwersytecie medycznym w Grazu i w Oddziale Medycyny Tropikalnej egipskiego uniwersytetu w Tanta oraz na uniwersytetach w Malmo, Helsinkach i Barcelonie

Dotychczas udzieliłem ok 18 000 konsultacji dermatologicznych. Przez 5 lat pracowałem również jako lekarz rodzinny i lekarz pierwszej pomocy, co nauczyło mnie szerokiego spojrzenia na problemy skóry.