Kolejna publikacja w prestiżowym czasopiśmie

Po raz kolejny w tym roku prestiżowe europejskie czasopismo dermatologiczne “Experimental Dermatology” opublikowało artykuł naukowy mojego autorstwa, pt. “Merkel cell carcinoma: Is this a true carcinoma?”cover Tym razem dotyczy on rzadkiego ale bardzo agresywnego  rodzaju raka skóry. Choć choroba znana jest od dziesięcioleci pojawia się coraz więcej wątpliwości  co do jej właściwego pochodzenia. “Experimental Dermatology” jest jednym z najbardziej liczących się na świecie czasopism dermatologicznych. (Impact Factor =4,11)

Nowy artykuł w Experimental Dermatology

Prestiżowe europejskie czasopismo dermatologiczne “Experimental Dermatology” przyjęło do druku mój najnowszy artykuł ” Novel KRT14 mutation causing epidermolysis bullosa simplex with variable phenotype”. “Experimental Dermatology” jest jednym z najbardziej liczących się na świecie czasopism dermatologicznych. (Impact Factor = 3,57)cover

“Postępy Dermatologii i Alergologii”

Od stycznia bieżącego roku pełnię obowiązki sekretarza redakcji – polskiego czasopisma dermatologicznego o zasięgu międzynarodowym „Postępy Dermatologii i Alergologii / Advances in Dermatology and Alergology”. Czasopismo znajduje się na prestiżowej tzw. „Liście Filadelfijskiej”

http://www.termedia.pl/Journal/Postepy_Dermatologii_i_nbsp_Alergologii-7/Info

Nowa mutacja genetyczna leżącą u podłoża przewlekłej choroby epidermolysis bullosa simplex

Dzięki współpracy z Pracownią Badań Chorób Dziedzicznych Instytutu Matki i Dziecka oraz Zakładem Biofizyki i Fizyki Medycznej UMK udało się zidentyfikowac nową mutację genetyczną leżącą u podłoża przewlekłej choroby epidermolysis bullosa simplex. Rezultaty badań przedstawi na grudniowym posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego/

Biologia molekularna

Najnowsze odkrycia z dziedziny biologii molekularnej pozwalają naprawiać DNA chorych komórek. Dr Jankowski zaangażowany jest w prace badawcze nad terapią genową nowotworów. Opracowane przy tej okazji metody mogą też znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób skóry.